Wie jarig is, trakteert!

Tijdens Koningsdag 2018 staat Oranjevereniging Hummelo en Oranje even stil bij het feit dat ze maar liefst 80 jaar bestaat. Officieel was de verjaardag op 25 november jl. De oprichtingsdatum is namelijk 25 november 1937. Het bestuur heeft besloten deze bijzondere mijlpaal niet helemaal geruisloos voorbij te laten gaan. Want… wie jarig is, trakteert!

Bij het betalen en verstrekken van de ledenkaart wordt u tevens één of twee consumptiebonnen aangeboden. Dit is afhankelijk van uw lidmaatschap. Betreffende consumptiebon(nen) wordt/worden alleen verstrekt aan onze leden en zijn enkel op Koningsdag in de tent op het Zeskampterrein in te wisselen tegen een drankje naar uw keuze.

Op deze wijze willen wij u bedanken voor al die jaren van trouwe lidmaatschap én het aanbieden van een lekker drankje zien wij als een leuke geste om u te mogen verwelkomen op het Zeskampterrein in de Greffelinkallee tijdens Koningsdag op vrijdag 27 april a.s. Verderop in dit programmaboekje leest u meer over “80 jaar Hummelo en Oranje”.

Het zal u vast zijn opgevallen dat we niet of nauwelijks entree-/inschrijfgeld vragen voor deelname of bezoek aan onze activiteiten. Omwille van de animo én om de “drempel” zo laag mogelijk te houden doen we dat bewust. Toch moet het bestuur onkosten maken om activiteiten goed georganiseerd te krijgen. Als voorbeeld noem ik de toneelvoorstelling van De Grote Vriendelijke Reus in 2016 en de jaarlijkse StratenQuiz. We zitten met onkosten zoals huur e.d. van diverse installaties voor o.a. geluid en beeld. Ondanks dat is er tot op heden ervoor gekozen geen entreegeld te vragen.

Wat we vanaf 2018 willen gaan doen, is een bus bij de in-/uitgang plaatsen, waarin u als bezoeker en/of deelnemer een vrijwilliger bijdrage kunt doneren. Wij hebben de hoop en het vertrouwen dat u deze bus tijdens uw bezoek van onze activiteit(en) niet stilletjes voorbij zal lopen. Ook al is u bijdrage heel klein. Vele kleintjes maken….

Ook dit jaar proberen wij u weer een gevarieerd programma aan te bieden waarin natuurlijk de geijkte onderdelen niet zullen ontbreken. Ik vraag uw speciale aandacht voor de toneeluitvoeringen die op 13 en 14 oktober a.s. staan gepland. Het idee is om een voorstelling te organiseren waarbij de jeugd een grote rol heeft.

Op dit moment zijn we bezig onze website te vernieuwen en hopen dit in 2018 te kunnen afronden. Natuurlijk kunt u ons blijven volgen via Facebook onder Oranjevereniging Hummelo.

Wij hopen er ook dit jaar weer, samen met u, een mooi, leuk en gezellig “Oranjejaar” van te maken. Iedereen van jong tot oud is van harte welkom. Hetzij als deelnemer, hetzij als toeschouwer.

Want de grootste steun voor ons komt van u, als deelnemer en bezoeker van onze activiteiten.

Hartelijke groet,

Henri Heijting

(voorzitter)