Voorwoord programmaboekje 2019

Eén zekerheid is dat niks zeker is; behalve in Hummelo rond Koningsdag…..?

Hoort u ook van zoveel mensen om u heen die vinden dat er telkens zoveel verandert? Veranderingen in de wet en regelgeving, in de maatschappij, in je werk etc. Sommige vinden het contrast erg groot. Waar je in het verleden wist wat er ging gebeuren en welke kant het op ging, ben je tegenwoordig soms helemaal los. En wel op allerlei gebied. Komt er een Brexit met óf zonder een deal. Wat zijn de gevolgen? Wat moet je doen? Wat moet je juist laten? Jaren zijn de deskundigen ermee bezig en nog steeds is niemand die het echt weet. Kortom chaos alom!

Wordt het wind, zon of water? We moeten verduurzamen en van het gas af, roepen we. Maar wanneer dan en wat komt ervoor terug? Waterstof, elektriciteit, warmtepompen? Wat gaat het kosten en wie gaat wat betalen? Allemaal vraagstukken waarop niemand eenduidig een antwoord op kan geven. Vaak wordt geroepen dat de wijzigingen gaan leiden tot verbetering. Meer klanttevredenheid, betere kwaliteit en efficiëntie van …..; noem het allemaal maar op. Maar als de veranderingen zijn ingezet, blijkt de praktijk regelmatig weerbarstiger en blijken de te verwachten effecten toch minder rooskleurig uit te pakken dan aanvankelijk werd verwacht. In plaats van toename van klanttevredenheid is er sprake van toename van klantontevredenheid. Waar men via de achterdeur ervaren en betrokken personeel laat gaan en ontslaat, met daarbij het nodige persoonlijke leed en dure regelingen, wordt de voordeur van diezelfde organisatie wagenwijd opengezet om nieuwe krachten aan te stellen die vaak via een extern bureau worden ingehuurd wat uiteindelijk dubbel zo duur is. Daar ga je dan als organisatie met je betrokkenheid, efficiency en het dichtbij staan bij je cliënt. Herhaaldelijk is door diverse kopstukken geroepen dat iedereen er in 2019 in koopkracht erop vooruit zal gaan. Ondanks de vraagtekens die het merendeel van de Nederlandse bevolking had en heeft geuit, bleven diegenen bij hun “overtuigende” boodschap. We kunnen helaas niet anders concluderen dan dat het roepen is tegen beter weten in. En het heeft mij eigenlijk ook niet verbaasd dat een aantal personen een geel hesje heeft aangetrokken en probeert duidelijk te maken dat al die veranderingen niet leiden tot verbetering. Want dat willen we toch als maatschappij? Dat het beter wordt. Veiliger, duurzamer, betaalbaarder, duidelijker en eenvoudiger.

Zo heb ik enorm veel sympathie voor degenen die bij tijd en wijle een oranje hesje (uit)dragen. Die zijn naar mijn mening dienstverlenend! Staan voor veiligheid, betrouwbaarheid, duidelijkheid en continuïteit. Zijn zeker niet tegen veranderingen! Wijzigingen moeten wel leiden tot verbetering. Wat dat betreft zou een oranje hesje een prima uniform zijn voor de bestuursleden van Oranjevereniging Hummelo en Oranje.

Oranjevereniging Hummelo en Oranje is verheugd u wél richting en duidelijkheid te kunnen geven rond Koningsdag. De datum van Koningsdag is ongewijzigd en wordt wederom op (zaterdag) 27 april a.s. gevierd op dezelfde vertrouwde locatie. Ook ons programma laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Saai? Welnee, eenieder weet waar hij of zij aan toe is en weet hoe gezellig en leuk het is.          Al jaren probeert Oranjevereniging Hummelo en Oranje rond en tijdens Koningsdag u een gevarieerd programma van activiteiten aan te bieden, gebaseerd op de kernwaarden: veiligheid, betrokkenheid, gezelligheid, continuïteit, betaalbaarheid en eenvoud. En mede door dit programmaboekje u persoonlijk aan te bieden, willen wij de verbondenheid met onze leden zo groot mogelijk houden. Het vertrouwde programma is duidelijk met hier en daar, om willen van verbetering, een aanpassing.

Sinds de invoering van de euro (1 januari 2002) kost het gezinslidmaatschap € 7,- en voor een éénpersoonslidmaatschap betaalde u € 3,50. Zonder tussentijdse prijsaanpassingen zijn wij, na 17 jaar, genoodzaakt de contributie ietwat aan te passen. In de algemene ledenvergadering van 13 december 2018 is besloten de lidmaatschapstarieven aan te passen in respectievelijk € 8,- en € 4,- Mede dankzij sponsering en bijdragen van diverse betrokkenen kunnen wij volstaan met deze minimale contributieverhoging. Dat is natuurlijk fantastisch en wij kunnen de desbetreffende personen en betreffende bedrijven daarvoor niet vaak genoeg voor bedanken!

Wij hopen er ook dit jaar weer, samen met u, een mooi “Oranjejaar” van te maken. Iedereen van jong tot oud is van harte welkom. Hetzij als deelnemer, hetzij als toeschouwer.  Want de grootste steun voor ons komt van u, als deelnemer en bezoeker van onze activiteiten.  Het voltallige bestuur van Oranjevereniging Hummelo en Oranje ziet er na uit u te mogen begroeten op onze activiteiten.

Hartelijke groet,

Henri Heijting

(Voorzitter)

 

 

 

 

Voorwoord programmaboekje 2018

Wie jarig is, trakteert!

Tijdens Koningsdag 2018 staat Oranjevereniging Hummelo en Oranje even stil bij het feit dat ze maar liefst 80 jaar bestaat. Officieel was de verjaardag op 25 november jl. De oprichtingsdatum is namelijk 25 november 1937. Het bestuur heeft besloten deze bijzondere mijlpaal niet helemaal geruisloos voorbij te laten gaan. Want… wie jarig is, trakteert!

Bij het betalen en verstrekken van de ledenkaart wordt u tevens één of twee consumptiebonnen aangeboden. Dit is afhankelijk van uw lidmaatschap. Betreffende consumptiebon(nen) wordt/worden alleen verstrekt aan onze leden en zijn enkel op Koningsdag in de tent op het Zeskampterrein in te wisselen tegen een drankje naar uw keuze.

Op deze wijze willen wij u bedanken voor al die jaren van trouwe lidmaatschap én het aanbieden van een lekker drankje zien wij als een leuke geste om u te mogen verwelkomen op het Zeskampterrein in de Greffelinkallee tijdens Koningsdag op vrijdag 27 april a.s. Verderop in dit programmaboekje leest u meer over “80 jaar Hummelo en Oranje”.

Het zal u vast zijn opgevallen dat we niet of nauwelijks entree-/inschrijfgeld vragen voor deelname of bezoek aan onze activiteiten. Omwille van de animo én om de “drempel” zo laag mogelijk te houden doen we dat bewust. Toch moet het bestuur onkosten maken om activiteiten goed georganiseerd te krijgen. Als voorbeeld noem ik de toneelvoorstelling van De Grote Vriendelijke Reus in 2016 en de jaarlijkse StratenQuiz. We zitten met onkosten zoals huur e.d. van diverse installaties voor o.a. geluid en beeld. Ondanks dat is er tot op heden ervoor gekozen geen entreegeld te vragen.

Wat we vanaf 2018 willen gaan doen, is een bus bij de in-/uitgang plaatsen, waarin u als bezoeker en/of deelnemer een vrijwilliger bijdrage kunt doneren. Wij hebben de hoop en het vertrouwen dat u deze bus tijdens uw bezoek van onze activiteit(en) niet stilletjes voorbij zal lopen. Ook al is u bijdrage heel klein. Vele kleintjes maken….

Ook dit jaar proberen wij u weer een gevarieerd programma aan te bieden waarin natuurlijk de geijkte onderdelen niet zullen ontbreken. Ik vraag uw speciale aandacht voor de toneeluitvoeringen die op 13 en 14 oktober a.s. staan gepland. Het idee is om een voorstelling te organiseren waarbij de jeugd een grote rol heeft.

Op dit moment zijn we bezig onze website te vernieuwen en hopen dit in 2018 te kunnen afronden. Natuurlijk kunt u ons blijven volgen via Facebook onder Oranjevereniging Hummelo.

Wij hopen er ook dit jaar weer, samen met u, een mooi, leuk en gezellig “Oranjejaar” van te maken. Iedereen van jong tot oud is van harte welkom. Hetzij als deelnemer, hetzij als toeschouwer.

Want de grootste steun voor ons komt van u, als deelnemer en bezoeker van onze activiteiten.

Hartelijke groet,

Henri Heijting

(voorzitter)

 

 

 

Voorwoord programmaboekje 2017

Dit is voor mij de eerste keer dat ik het voorwoord mag schrijven. We hebben binnen het bestuur afscheid genomen van een zeer gewaardeerd lid, die met grote bevlogenheid, inzet en betrokkenheid jarenlang de voorzittersrol binnen het bestuur heeft vervuld. Henk Maalderink en natuurlijk ook zijn partner Henny, nogmaals heel hartelijk bedankt voor alles wat jullie deden voor onze vereniging.

Opgetogen kan ik u melden dat Jolande Slagter per 08-12-2016 zitting heeft genomen in het bestuur. Aangezien er de afgelopen jaren (interne) bestuurlijke wijzigingen zijn geweest, zullen wij ons verderop in dit programmaboekje kort voorstellen. Met trots wil ik u wijzen op ons (nieuwe) logo. Al bestaat de vereniging vanaf 1937, een eigen logo/beeldmerk heeft het nooit gehad. Mede met dit fruitige en frisse logo denken we de herkenbaarheid te vergroten. Het ontwerp is van onze dorpsgenote Reinette van Lennep.

Het bestuur probeert een gevarieerd programma aan te bieden voor een zo’n breed mogelijk publiek. En ik kan gerust zeggen: “met groot succes”! Want over belangstelling hebben wij niet te klagen. Over de deelname van de Straten Quiz en de Zeskamp zijn we zeer tevreden. De toneelvoorstelling “De Grote Vriendelijke Reus” was zeer succesvol. Helaas was de deelname aan het klootschiettoernooi om de “Bevrijdingstrofee” de afgelopen keren wat magertjes. Daarom dagen wij u uit om u op te geven. Ook Hummelo en Oranje stelt zich als doel de leefbaarheid in Hummelo op niveau te houden. Mede dankzij u lukt ons dat!

Net als Hummelo en Oranje maken Oranjeverenigingen zich weer op voor komende Koningsdag. Een bijzondere dag dit keer, want onze Majesteit zal op 27 april 2017 zijn vijftigste verjaardag beleven. Een bijzonder moment in het leven van ons allen. Namens het voltallige bestuur van Hummelo en Oranje vertrouw ik wederom op uw bijdrage en/of deelname én wens ik u veel plezier met onze activiteiten.

Hartelijke groet,

Henri Heijting
voorzitter

Download hier het bestand met oude voorwoorden.