2022 is geweest en wat hebben we  een mooi jaar gehad als Oranje Vereniging na 2 vervelende jaren met corona!!

De ledenvergadering werd uitgesteld van 9 december 2021 naar donderdag 19 mei 2022 bij De Gouden Karper. Hierbij waren 8 bestuursleden aanwezig en 1 lid. Henri Heijting en Richard Willems hebben zich afgemeld. Leo Meijer nam de voorzittersfunctie over. Tijdens deze jaarvergadering namen we afscheid van Gerda Jansen als bestuurslid en verwelkomden we Anna Wieringa als nieuwkomer.


De 1e activiteit dit jaar was de stratenquiz. Voor de 9e keer gehouden op zaterdag 5 maart 2022 bij FF naar Steef. 12 teams konden we dit jaar verwelkomen. De entree was € 2,00 p.p. Het pauzespel was ballonnen opblazen tot deze knapten, ook dit jaar weer een prachtig schouwspel. De Zuylenkamp 1 ging dit jaar wederom met de 1e prijs strijken en zo kon het bordje “slimste straat van Hummelo” blijven hangen op de Zuylenkamp.


De 2e activiteit was de zeskamp op koningsdag woensdag 27 april 2022. Voor de 19e keer werd deze georganiseerd. De voorbereidingen startten al weken ervoor, maar iedereen heeft zijn taak en alles loopt op rolletjes. Dit jaar voor het eerst een mooie ronde tent van de firma Peppelman uit Zelhem. Vooraf gegaan door muziekvereniging Hummelo en Keppel werd er vanaf De Woordhof naar de Allee gelopen. Op het veld aangekomen is de zeskamp geopend met woorden van demissionair wethouder Willem Buunk. Aan de juniorenrondes deden 6 teams mee. Zij hebben deelgenomen aan de Stormbaan, het zaklopen, het wokspel en het Kapla stapelen. Het team van Simone Smeitink werd 1e, 2e werd het team van Ilse Colijn en Anne Marie Wessels werd 3e met haar jeugdteam. ‘s Middags deden er 12 teams mee met de seniorenspelen. Bij de volwassenen werd naast de stormbaan,  het wokspel en het kapla stapelen ook het levend sjoelen, foto puzzelen en de big bag loop gespeeld. De Keet wist met de beker naar huis te gaan. 2e werd Pontificaal en 3e werd Gebrek aan spieren. Naast de zeskamp werd er voor de 1e keer het hilarische tonknuppelen geïntroduceerd. Maar liefst 62 deelnemers waagden een gooi naar de ton. De uitslag was als volgt: Winnaar Tim Hekkelman. De mispoezen gingen naar Jos Hendriksen en Sophie Meijer.

 De middag werd afgesloten met de geweldige muziek van DJ Timo.


De 3e activiteit is het klootschiettoernooi gehouden op vrijdagavond 6 mei 2022. Er waren 12 teams die gingen strijden om de bevrijdingstrofee. De Keet ging er dit jaar met de trofee vandoor. Na afloop was er natuurlijk de welbekende 3e-helft die doorging tot in de late uurtjes.


De 4e en nieuwe activiteit was de foute party op zaterdagavond 15 oktober 2022. Mede door DJ Timo was de sfeer erg goed en er werd volop gedanst. Iedereen had enorm zijn best gedaan om er zo fout mogelijk bij te lopen. De winnares van best geklede “foute persoon” ging naar Wanda Duursema. Ze ontving een kroon, een medaille en munten. Er zijn 96 betalende bezoekers geweest en vele positieve reacties.


Verder was onze Oranje Vereniging vertegenwoordigd bij

  • De jaarlijkse herdenking op 4 mei 2022 van allen die zijn omgekomen sinds het uitbreken van de 2e wereldoorlog in Hummelo en Keppel. Op 2 plekken zijn er bloemen gelegd.
  • 100 jarig bestaan van De Gouden Karper op maandagavond 3 oktober 2022.
  • Een attentie voor de 30 jarige bestuursfunctie van Leo Meijer.
  • Het rondgaan met de oranje boekjes en donateurskaarten.
  • Bezoek met fruitschaal voor Henri Heijting.
  • 50 jarig verjaardagsfeestje van Guido Hilhorst.

In het verslagjaar werden er 4 bestuursvergaderingen en 1 ledenvergadering gehouden.

Bij de bestuursverkiezing waren Brenda Rexwinkel en Guido Hilhorst aftredend en niet herkiesbaar. Henri Heijting en Jolande Slagter aftredend en wel herkiesbaar en bij acclamatie herkozen. Er zijn 2 nieuwe kandidaten aanwezig voor de vrijgekomen bestuursfuncties n.l. Esther van Rijswijk en Jari Bol.


De samenstelling van het bestuur ziet er momenteel als volgt uit:

Voorzitter : Henri Heijting

Algemeen adjunct: Leo Meijer

Penningmeester: ……….

Secretaris: Jolande Slagter-Heijting

En de leden Johan Bloemendaal –  Freek Remmelink – Richard Willems – Anna Wieringa – Sebastiaan Moens.


Terugblikkend op het jaar mogen wij stellen dat het gehele bestuur de volle inzet heeft gegeven voor het voortbestaan van de Oranjevereniging Hummelo en Oranje met als doel een hechte gemeenschap in stand te houden en te versterken.


Jolande Slagter- Heijting     – secretaris