Terugkijken op 2020 is vooral een terugblik op alles wat er niet kon, en dat is
natuurlijk een verdrietige constatering. Het verenigingsjaar start met een succesvolle algemene ledenvergadering op 12 december 2019 bij De Gouden Karper in Hummelo.

De samenstelling van ons bestuur wijzigt.
Hein Hoefsloot vertrekt op eigen verzoek en Sebastiaan Moens neemt zijn plek
over. Hierbij nogmaals dank aan Hein voor je energie die je in de Oranjevereniging
hebt gestoken. En natuurlijk een warm welkom voor Sebastiaan, die aangeeft zijn volledige inzet te gaan geven voor de Oranjevereniging. In het verslagjaar werden 5 bestuursvergaderingen ( waarvan 1 online) en 1 ledenvergadering gehouden.

Guido Hilhorst, Henri Heijting en Brenda Rexwinkel waren afgelopen bestuurs
jaar aftredend en stelden zich opnieuw beschikbaar. Brenda Rexwinkel heeft
aangegeven dat ze aan haar laatste termijn begint. Bij gebrek aan tegenkandidaten zijn alle 3 bij acclamatie herkozen.


De samenstelling van het bestuur ziet er als volgt uit:
Voorzitter: Henri Heijting
Secretaris: Jolande Slagter
Penningmeester: Guido Hilhorst
Algemeen adjunct: Leo Meijer
En de leden: Brenda Rexwinkel, Gerda Jansen, Johan Bloemendaal,
Freek Remmelink, Sebastiaan Moens en Richard Willems.

We hadden voor 2020 een leuk activiteitenprogramma op de planning staan :

 • De stratenquiz
 • Koningsdag met de zeskamp.
 • Het klootschiettoernooi
 • Foute party
  Kortom we waren er helemaal klaar voor!

Helaas begint het in het verre oosten te rommelen. Wuhan wordt een bekende
plaatsnaam en het duurt niet lang voordat via wintersport en carnaval ook hier
Corona zich in alle hevigheid laat gelden. Half maart krijgen we allemaal de oproep thuis te werken en de contacten te beperken.
In het begin hebben we als bestuur nog de hoop dat we toch iets kunnen
organiseren. Maar al snel gaat het over niet wat er nog zou kunnen, maar vooral ook over wat je nog zou moeten willen. Je wilt als Oranjevereniging uiteindelijk niet in de krant komen als “super verspreider”.
Onze overwegingen blijken al snel niet meer nodig; de gemeente heeft
besloten dat op last van de veiligheidsregio er geen evenementen
georganiseerd mogen worden. We krijgen geen vergunning en alle
evenementen zijn van de baan.

Ook geen programmaboekjes dit jaar. De ledenkaarten waren inmiddels gedrukt maar er wordt ook geen contributie geïnt.
Brenda Rexwinkel heeft namens de Oranjevereniging op 4 mei 2020 bloemen
gelegd bij de oorlogsgraven in Hummelo en bij het monument in Hoog-Keppel.
Los van de teleurstelling en “zonde van alle energie” geeft het ook een
opluchting. Het besluit van de gemeente is helder en duidelijk.
Wel hebben we als bestuur nog een paar “kleine online of 1,5 afstand
activiteiten gehad.

 • Attentie voor Leo Meijer voor zijn 40 jarig jubileum bij De Welkoop.
 • Abraham gezet bij Richard Willemsen en Henri Heijting.
 • Attentie huwelijk Graaf van Rechteren.
 • Attentie heropening van Het Wapen van Heeckeren.
 • Kerst/nieuwjaarskaart voor alle leden.

Het was een bewogen jaar waarbij er voor velen ook veel pijn en verdriet is geweest en wellicht nog steeds is.

Daarbij is het gemis van alle activiteiten van de Oranjevereniging natuurlijk niet het ergst.

We blijven ons als bestuur met veel energie inzetten voor ons mooie dorp en hopen dat er in 2021 wat activiteiten doorgang kunnen vinden.

Uiteraard zijn wij allemaal bereid tot het beantwoorden van eventuele vragen.

Twijfel niet en stuur gerust een e-mail wanneer u vragen heeft, maar ook als u tips of leuke ideeën heeft voor ons als Oranjevereniging.

Wij wensen u veel gezondheid toe en kijken alvast uit naar een mooi en gezond 2021.

Namens de Oranjevereniging “Hummelo en Oranje”

Voorzitter : Henri Heijting Secretaris : Jolande Slagter-Heijting