Net als 2020 was ook 2021 een bijzonder Corona-jaar. Toch is het ons wel gelukt om binnen de mogelijkheden een aantal activiteiten te organiseren.

Alle leden hebben een kerst/nieuwjaarskaart in de bus ontvangen waar we als bestuur fijne en leuke reacties op hebben ontvangen.

In februari van dit jaar viel er een dik pak sneeuw en dat was de aanleiding om een fotowedstrijd te organiseren. Een mooie flyer werd gedrukt en verspreid via school, facebook en het Contact. De foto’s konden tot 21 februari worden ingezonden. Er werden in totaal 26 foto’s ingezonden waarvan 6 kinderfoto’s en 20 foto’s van de mooiste sneeuwfoto’s. Voor de kinderfoto’s was een 1e,2e en 3e prijs. Bij de volwassenen een 1e prijs met vermelding van een foto in het Contact.

Omdat de zeskamp op koningsdag ook dit jaar weer niet door kon gaan moesten we naar een aangepast programma uitwijken. We Hebben een flyer laten drukken bij Wink en deze bij alle leden in de bus gedaan met hierin:

  • Om op koningsdag  vlag en wimpel uit te steken voor de jarige koning en voor elkaar. Tevens werden er tussen 9.55 en 10.00 uur de kerkklokken geluid.
  •  Ook was er een oproep aan alle Hummeloërs om voor koningsdag een brief/verhaal te schrijven over ervaringen in Corona tijd. Helaas is daar géén gehoor aan gegeven.
  • Op 23 april zijn er ieder jaar Koningsspelen op De Woordhof en dit jaar heeft de Oranjevereniging een stormbaan en een luchtkussen laten plaatsen bij school. Ook was er voor de leerlingen een tekenopdracht met als onderwerp “Corona”. De gemaakte tekeningen zijn aangeboden aan de bewoners van woonzorgcentrum Hyndendael om opgehangen te worden.

Op 4 mei zijn er door Brenda Rexwinkel namens de Oranjevereniging bloemen gelegd op de oorlogsgraven in Hummelo en bij het monument in Hoog-Keppel.

In het verslagjaar werden er 5 bestuursvergaderingen waarvan 2 online en 1 ledenvergadering gehouden.

Johan Bloemendaal, Leo Meijer en Sebastiaan Moens zijn dit jaar aftredend en stellen zich opnieuw beschikbaar. Bij gebrek aan tegenkandidaten worden alle 3 per acclamatie gekozen.

Het was voor ons als bestuur weer een saai jaar v.w.b. het organiseren van de leuke activiteiten die we normaal gesproken altijd organiseren hopelijk volgend jaar weer als vanouds!

Tot slot een gedicht wat erg toepasselijk is:

We komen hier weer uit

En het tij zal ooit wel weer keren

Dan zijn we sterker dan ooit

Want van fouten kun je leren

Gebruik tot die tijd gewoon even je gezonde boerenverstand

Dan loopt de boel niet uit de hand

Uiteindelijk krijgen we groepsimmuniteit

Houd voorlopig afstand en bekijk het met Hollandse nuchterheid