2019 is een goed en rustig jaar geweest voor de Oranjevereniging.

Ook het verenigingsjaar 2019 begon, traditiegetrouw, met de jaarlijkse ledenvergadering. Deze werd gehouden op donderdag 13 december 2018 bij De Gouden Karper. Er waren deze avond 9 bestuursleden aanwezig. Guido Hilhorst had zich afgemeld.

In het verslagjaar werden 6 bestuurs en 1 ledenvergadering gehouden.

Bestuursverkiezing:
Freek Remmelink, Gerda Jansen en Richard Willems waren afgelopen jaar aftredend en stellen zich opnieuw beschikbaar. Gerda Jansen geeft aan dat ze door privé omstandigheden misschien niet altijd aanwezig kan zijn.
Bij gebrek aan tegenkandidaten zijn ze alle 3 per acclamatie herkozen.

De samenstelling van het bestuur ziet er als volgt uit:
Voorzitter: Henri Heijting
Secretaris: Jolande Slagter
Penningmeester: Guido Hilhorst
Algemeen adjunct: Leo Meijer
En de leden: Brenda Rexwinkel, Gerda Jansen, Johan Bloemendaal, Freek Remmelink, Hein Hoefsloot en Richard Willems.

De 1e activiteit van het nieuwe seizoen was wederom de stratenquiz.
Deze 8e editie op zaterdagavond 16 maart 2019 was wederom een groot succes.
De zaal bij FF naar Steef was zeer goed gevuld en iedereen zat klaar voor een avond vol plezier, gezelligheid en strijd.
Zou het team van De Zuylenkamp er opnieuw in slagen om de winst binnen te slepen?
Het enorme aantal zelf bedachte vragen door Leo Meijer waren weer leerzaam en zeer vermakelijk voor zowel de deelnemers als de toeschouwers. Spelleider Leo Meijer leidde de 20 teams door de quiz heen met vragen op gebied van algemeen, natuur en wetenschap, Nederland, aardrijkskunde en geschiedenis, muziek en sport. Sommige vragen en opdrachten brachten een leuke interactie tot stand tussen de deelnemers en de toeschouwers. Er werd dan ook regelmatig luid meegezongen door de zaal. De finale werd gespeeld door de teams : De Brouwerij 1, De Zuylenkamp 1, De Zuylenkamp 2 en De Zuylenkamp 5. De Zuylenkamp 1 ging er ook dit jaar weer met de winst ervandoor en het straatnaambordje “slimste straat” kon op zijn oude plekje worden teruggehangen.
Het was een geweldige avond kortom een prima start van het nieuwe seizoen 2019.

De 2e activiteit was de zeskamp. Voor de 19e keer gehouden op zaterdag 27 april 2019 voor de basisschoolleerlingen en de senioren. Een frisse koningsdag maar slechts met een enkele bui. Voorafgaand door de muziekvereniging Hummelo en Keppel gingen de deelnemers, het bestuur van de Oranjevereniging en de wethouder Evert Blauw van de Gemeente Bronckhorst vanaf de basisschool op weg naar het feestterrein. Daar speelde de muziek nog enkele nummers en natuurlijk het Wilhelmus. De schooljeugd speelde ‘s morgens de volgende spelletjes: Kapla stapelen, het wokspel, de stormbaan en het zaklopen. Het team van Anne Marie Wessels bleek met 30,5 punten de winnaar en de teamleden kregen een mooie medaille. Alle kinderen die hadden deelgenomen kregen een snoepzak.
Ook het middagprogramma van de zeskamp is prima verlopen. Het maximaal mogelijke aantal deelnemende teams ( 12 teams) streden om de wisselbeker. Het team van Sabine Luesink werd dit jaar de winnaar. Ook konden de liefhebbers weer meedoen met het vogelschieten. Ben Minkhorst werd koning na 4 schietrondes met 60 deelnemers.
Na afloop werd er gezellig nagezeten door de deelnemers en de toeschouwers onder muzikale begeleiding van DJ Roan.

De 3e activiteit was het klootschiettoernooi.
Vrijdagavond 10 mei 2019 was het jaarlijkse klootschiettoernooi waar gestreden werd om de bevrijdingstrofee 2019. De laatste jaren neemt de belangstelling voor deelname wat af. Toch blijft het een gezellige activiteit waarin heftig wordt gestreden en veel wordt gelachen. Dit jaar was het het team van patatje metal die met de trofee naar huis gingen.

De bestuursleden met hun partners hebben de activiteiten op zondagavond 19 mei 2019 geëvalueerd tijdens een gezellige avond bij de fam. Rexwinkel/Martens. Leo Meijer had een leuke Quiz in elkaar gezet met het concept van “De zwakste schakel”. De heerlijke drankjes en hapjes maakte de avond compleet.

Verder was onze vereniging vertegenwoordigd bij de herdenking op 4 mei 2019 in Hummelo en Hoog-Keppel.

Bij alles wat er georganiseerd wordt, komt veel kijken. Daarom is het voor ons als bestuur heel fijn te weten dat we terug kunnen vallen op een aantal vrijwilligers die bereid zijn om te helpen waar nodig. Daarbij mogen we zeker de partners van de bestuursleden niet vergeten. Dit jaar een speciale dank aan Freek en Wilma Remmelink voor al die jaren dat we gebruik mochten maken van hun schuur en weiland.

Terugblikkend op het jaar mogen wij stellen dat het gehele bestuur de volle inzet heeft gegeven voor het voortbestaan van de Oranjevereniging Hummelo en Oranje met als doel: een hechte gemeenschap in stand te houden en te versterken.

Hummelo, december 2019

Jolande Slagter-Heijting
Secretaris