Jaarverslag oranjevereniging “Hummelo en Oranje” 2016

Ook het verenigingsjaar 2016 begon, traditiegetrouw, met de jaarlijkse ledenvergadering op 10 december 2015 bij HCR De Gouden Karper. Er waren deze avond buiten de bestuursleden, en een aantal partners, geen leden aanwezig.

De heer Heijting kreeg de felicitaties namens het gehele bestuur in verband met zijn 10 jarig jubileum als bestuurder van Hummelo en Oranje. De voorzitter memoreert uit de notulen van de jaarvergadering van 2005 dat dhr. Heijting destijds meldde dat hij hoopt dat hij een vruchtbare bijdrage mag leveren aan Hummelo en Oranje. (Met het feit dat al 2 bestuursleden inmiddels elke een gezin heeft van minimaal vier kinderen, kun je concluderen dat dit toch aardig is gelukt.)

2016 was voor Hummelo en Oranje een goed verenigingsjaar met bijzondere momenten. De 1e activiteit van het nieuwe seizoen was wederom de Stratenquiz. Deze vijfde editie, die op zaterdag 12 maart jl. werd gehouden in zaal “FF naar Steef”, was ook nu weer een groot succes en kende een spannend verloop, die tot de laatste vraag duurde.
Negentien teams hadden zich opgegeven, dus opende spelleider Leo Meijer met de vraag aan de volle zaal of er nog 4 mensen waren, die een team wilden vormen. Toen die samengesteld was, werd begonnen met de eerste vier vragenronden. Zes onderwerpen: Algemeen, Geografie, Nederland, Geschiedenis, Muziek en Sport met elk zes vragen per ronde werden afgewerkt. Hierna volgde een pauze, waarin één teamlid punten kon scoren met het hilarische spel “Rommelkont”. Hierbij kreeg men een doos met een sleuf op de onderrug gegord met daarin 8 pingpongballen. Deze ballen moesten d.m.v. heupbewegingen uit de doos gewerkt worden. Dit leverde extra punten op voor het team. Na dit bijzondere spektakel kwam de vijfde ronde aan bod. Nadat deze was afgewerkt en de resultaten berekend waren, werd duidelijk dat we vijf teams hadden voor vier plaatsen in de finale. Nadat de finale ronde was afgewerkt, bleken er twee winnaars te zijn, n.l. Brouwerij 1 en De Zuylenkamp 3. Dus moest een extra vragenronde van vijf vragen uitkomst bieden.
Tot het laatst bleef het spannend, maar door snel reageren en de goede antwoorden te geven slaagde het team van De Zuylenkamp 3, bestaande uit: Sophie Meijer, Desiree Kootkar, Maarten de Laak en Frans Nienhuis, erin de begeerde overwinning binnen te halen. Het team van Torenallee 1 werd derde en de vierde plaats was voor De Zuylenkamp 1.
Het was een zeer geslaagde activiteit met een fantastische opkomst. Kortom een prima start van een mooi seizoen.

“Het heeft Zijne Majesteit behaagd….”
De dag voor Koningsdag worden ter gelegenheid van de verjaardag van de koning traditiegetrouw mensen beloond met een Koninklijke onderscheiding voor hun inzet in en voor de maatschappij. Net als elders in het land werden in de gemeente Bronckhorst inwoners met een smoes de deur uitgelokt. Ze gingen niet naar hun vermeende afspraak, maar werden naar het gemeentehuis gebracht. Ja, dan begint er wel iets te dagen.

Op dinsdag 26 april zou het bestuur verder gaan met de opbouw van het zeskampterrein. Maar deze dag verliep voor Jan Addink en Henk Maalderink heel anders dan ze bij het ontwaken, hadden verwacht. Want hoewel Jan vorig jaar afscheid had genomen van het bestuur, was hij dit jaar weer volop aanwezig om als vrijwilliger mee te helpen aan de organisatie van Koningsdag in Hummelo.
Op initiatief/voordracht van Oranjevereniging Hummelo en Oranje kwamen Henk en Jan in aanmerking voor een Koninklijke onderscheiding.
’s Morgens om negen uur werden beiden, samen met Ans en Henny, met een prachtige gele taxi opgehaald en naar het gemeentehuis van Bronckhorst gebracht. Daar werden ze ontvangen door burgemeester Besselink en samen met de heer Donker uit Hengelo en Neijenhuis uit Warnsveld, Koninklijk onderscheiden.

Zo rond de klok van half elf, betraden de heren samen met burgemeester Marianne Besselink de raadszaal, waarin familie en vrienden hen met applaus begroetten. “Welkom allen bij de lintjesregen 2016. U begint nu wel te begrijpen, dat uw dag er anders uit gaat zien dan dat u vanmorgen gedacht had”, begint burgemeester Besselink. “Dus geen spullen ophalen en klaarzetten vandaag. Maar één keer per jaar op Lintjesdag behaagt het Zijne Majesteit om mensen die zich inspannen voor de samenleving te onderscheiden met een lintje. Het uitblinken in uw dagelijkse werk en daarnaast in heel veel vrijwilligerswerk is wat u, heren, gemeen heeft en daarvoor wordt u vandaag in het zonnetje gezet.”
Allereerst kreeg de heer Jan Addink zijn onderscheiding als Lid in de Orde van Oranje Nassau uitgereikt. Hij was onder andere bestuurslid van de Oranjevereniging Hummelo en Oranje, vrijwilliger bij de Stichting Openluchtspel Hummelo ‘Het Enghuizen’ en bij de Klaas-Jan Huntelaar Foundation en een actief voorzitter van het Hummelo’s gemengd koor. Tien jaar was hij lid van de ouderraad en vrijwilliger op de basisschool De Woordhof in het dorp. “U werkte mee aan het schoolkamp en was in de decembermaand de perfecte kerstman. De Hummelose gemeenschap is u veel dank verschuldigd”, zei de burgemeester.
Henk Maalderink kreeg een onderscheiding als Ridder in de Orde van Oranje Nassau uitgereikt door de burgemeester voor onder meer zijn taak als voorzitter van de plaatselijke (kloot)schietvereniging en het Comité 4 mei herdenking Hummelo, Keppel en Drempt. Tevens werd zijn grote inzet voor het CDA, de stichting Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel genoemd. Ook als bestuurslid (waarvan de laatste 14 jaren als voorzitter) voor de Oranjevereniging Hummelo en Oranje werd door Besselink aangehaald en in het bijzonder het Zeskamp- gebeuren tijdens Koningsdag.
Henk en Jan waren zeer verrast en voelden zich vereerd. Na de toost op de koning en het fotomoment met de burgemeester konden Jan Addink en Henk Maalderink de felicitaties in ontvangst nemen van familie en vrienden.

Op woensdag zevenentwintig april jl. vond de derde Koningsdag in Hummelo plaats.
Tot de laatste dag ging het bestuur ervan uit dat ook dit jaar de “water” spelen van de Zeskamp gewoon door zouden gaan. Toen echter dinsdagmiddag de “weerswaarschuwingen” dusdanig werden dat met name de kou voor grote problemen zou kunnen zorgen, werd toch besloten om deze uit het programma te schrappen. Echter een zeskamp heet zeskamp omdat er zes onderdelen zijn, waarop de teams hun krachten kunnen meten. Dat betekende dat er twee andere spelen “bijgemaakt” moesten worden met spelregels en uitleg. Ook werd besloten om de spelen voor de jeugd binnen onder te brengen. Dit gebeurde gedeeltelijk in de schuur en gedeeltelijk in de tent.

Vol spanning werd dan ook aan Koningsdag begonnen. En wat bleek? Het was koud en de lucht was bewolkt, maar zo slecht als we hadden verwacht was het niet. De optocht onder muzikale begeleiding van muziekvereniging “De Eendracht” kwam droog aan op het feestterrein, waar wethouder Peppelman al stond te wachten om de festiviteiten te openen. Daarna bleek dat de keuze om de spelen voor de jeugd binnen te houden, een goede was. Er vielen een paar flinke regenbuien, maar aangezien iedereen onder “dak” stond, klaagde niemand. Na het tellen van de punten bleek dat het team onder leiding van Maaike Gijsberts winnaar te zijn geworden.

Het middagprogramma begon met een kort overleg vooraf. Er hadden zich 11 teams opgegeven en ondanks verwoede inspanningen van het bestuur was het niet gelukt er een twaalfde team bij te krijgen. Dat betekende dat er één team een extra wedstrijd volleybal moest spelen en dat de puntentelling anders werd, aangezien er niet bij alle spelen 2 teams tegen elkaar konden spelen. Door de goede samenwerking lukte dit prima en werd het programma enthousiast afgewerkt. Nadat alle rondes waren afgewerkt en de resultaten waren opgeteld bleek dat Allegaartje de meeste punten hadden vergaard en zich een jaar lang “Winnaar Zeskamp 2016” mogen noemen.

Tegelijkertijd werd er ook op de vogel geschoten. Na 240 schoten lukte het de koning van vorig jaar, Jan Evers, om de romp er opnieuw af te schieten.
In de tent had Duo Double zich intussen geïnstalleerd en nadat de resultaten van de spelen bekend waren en de prijzen uitgereikt, ging de volumeknop omhoog en werd er een mooi feestje gebouwd.
En zo werd Koningsdag 2016, ondanks de regen en de kou, toch nog een “warm” feest.

Het 4 mei Comité Hummelo, Keppel en Drempt heeft ook dit jaar wederom de herdenking op 4 mei in Hummelo en Keppel georganiseerd.
Bij beide herdenkingen, in Hummelo en in Hoog-Keppel, hebben kinderen van de basisscholen een gedicht voorgelezen, waarna er gelegenheid was voor het leggen van bloemen. Allereerst is dit gebeurd door vertegenwoordigers van de gemeente Bronckhorst en door afgevaardigden uit Hummelo, Keppel en Drempt, waarna een ieder de gelegenheid kreeg om dit te doen.

In Hummelo begon de korte herdenking bij de graven van vijf geallieerde vliegers uit het Britse Gemenebest, die daar op vrijdag 4 oktober 1940 zijn begraven.

Eén van de vijf geallieerde vliegers was de 27 jarige 2e Piloot Harry Wright Morgan uit Nieuw Zeeland. Familieleden van deze piloot zijn nooit in de gelegenheid geweest om het graf te bezoeken, maar dit jaar was de enige neef van H.W. Morgan, Kenneth Morgan Pilbrow, aanwezig bij de herdenking. Hij kwam samen met zijn zoon David, schoondochter Jillian en kleinzoon Nicholas naar Hummelo. Kenneth overhandigde Henk Maalderink van het 4-mei comité een gedenkplaat om de bevolking van Hummelo te bedanken voor het zorgen voor de graven en de herdenkingen. De gedenkplaat bevat afbeeldingen van typisch Nieuw Zeelandse dieren en de tekst “To the people of the village Hummelo. Thank you for your care and dedication to our fallen servicemen. From the family of Pilot Officier HW Morgan. New Zealand 4 May 2016”.

Daarna ging de herdenking verder in Hoog-Keppel, waar de plechtigheid plaatsvond bij het monument, welke in 1948 op initiatief van enkele oud-strijders is onthuld aan de Monumentenweg. In Hoog-Keppel was ook de muziekvereniging “Olden Keppel” aanwezig om haar medewerking te verlenen aan de herdenking.

Begeleid door een prachtige avondzon vertrokken vrijdag 6 mei, 10 teams vanaf de Greffelinkallee voor de strijd om de “Bevrijdingstrofee 2016” van “Hummelo en Oranje”. De bekende route werd nu andersom gelopen en zo liepen de teams de Greffelinkallee uit en rechtsaf via de Spalderkampseweg, Zelhemseweg, Laarstraat, Broekstraat, Kampermanstraat, van Heeckerenweg, Spalderkampseweg en uiteindelijk de Greffelinkallee weer terug.

De winnaars van vorig jaar waren gebrand op de overwinning, want dat zou betekenen dat ze de trofee mochten houden. Maar ook andere teams wilden deze beker graag in hun bezit krijgen. Het werd bijzonder spannend, want de eerste drie teams kwamen uit op: 88, 88 en 89 worpen. Hierbij bleek het aantal meters na de finishlijn bepalend te zijn en werd “Patatje Metal” uitgeroepen tot winnaar, met op een prachtige tweede plaats het team “De Keet” en als derde “Van Alles Wat”.

Met dit toernooi werd op een mooie wijze het eerste deel van het jaarprogramma van “Hummelo en Oranje” afgesloten. Na afloop was er een gezellige informele “afterparty” in de schuur van de familie Remmelink.

In het verleden werd met veel succes elk jaar een toneelstuk opgevoerd rondom Koninginnedag.
Sinds er 1x in de twee jaar een openluchtspel in Hummelo is, organiseert Hummelo en Oranje een toneeluitvoering in dat jaar dat er geen openluchtspel wordt opgevoerd. Voor het jaar 2016 was dit het geval en zag Hummelo en Oranje de kans schoon een toneelstuk ter uitvoering te brengen.

Oranjevereniging “Hummelo en Oranje” was op zoek naar een nieuwe invulling van een beproefd concept. Er is deze keer gekozen voor een toneelstuk dat net iets anders is dan anders. Zestien talentvolle spelers zijn er gevonden, in de leeftijd variërend van 12 tot 59 jaar. Onder de toneelspelers zaten ook een aantal nieuwe spelers. Een leuke mix van jong talent met oudgedienden.
Het toneelstuk De Grote Vriendelijke Reus dat geschreven is door de bekende Engelse schrijver Roald Dahl werd op zaterdag 8 en zondag 9 oktober 2016 in de Gouden Karper in Hummelo opgevoerd.
Het boek De Grote Vriendelijke Reus, oorspronkelijk een kinderboek, is onlangs ook verfilmd en draaide in de zomermaanden in de bioscoop.

“Hummelo en Oranje” kan terug zien op een geweldig weekend met twee keer een volle zaal in de Gouden Karper. Toen zaterdagmorgen duidelijk werd dat het een mooie dag zou worden, kwam bij het bestuur wel even de vraag op wat dit voor gevolgen zou hebben voor het bezoek ’s middags.
Vol spanning keken we dan ook uit naar het moment dat we de eerste mensen konden verwachten. En wat bleek, de zaal liep vol. Een prachtig begin van de middag en daarmee het hele weekend.

De spelers deden hun uiterste best en gingen zo op in hun rol dat sommige kinderen het wel heel spannend vonden. Vooral de vervaarlijk uitziende reuzen wisten de spanning voelbaar te maken. Gelukkig zorgden de Grote Vriendelijke Reus en Sofie er, samen met de koningin en de hoofden van leger en luchtmacht voor dat alles toch nog goed af liep.

Voor de zondag hadden we vertrouwen in een goede opkomst, maar wat we zagen overtrof alle verwachtingen. Toen we om half drie de deur van de zaal openden, stond er reeds een lange rij te wachten. Gelukkig kunnen er veel “makke schapen in een hok”, want we kwamen stoelen te kort en er moest ook nog een vrije baan zijn voor de komst van de helikopter. Maar gelukkig vond iedereen een plaatsje, al moesten sommigen blijven staan.
Ook deze middag lieten de spelers zich van hun beste kant zien en gaven een prima voorstelling. Na afloop bleek dat de mensen erg hadden genoten. Uiteraard van het spel, maar ook van het prachtige decor, de mooie belichting, de geluidseffecten, de kleding en de grime.

Bij alles wat er georganiseerd wordt, komt het nodige kijken. Daarom is het juist voor ons als bestuur heel fijn te weten dat we terug kunnen vallen op een groot aantal vrijwilligers, bedrijven en sponsoren die bereid zijn, waar nodig, om zich in te zetten. Daarbij mogen we vooral de partners van de bestuursleden niet vergeten.
Familie Remmelink zijn we weer zeer erkentelijk dat we bij tijd en wijle gebruik mogen maken van hun weiland en schuur. Ook mogen we eigenaren en medewerkers van: hcr De Gouden Karper en café/zaal FF naar Steef niet vergeten.

Verder was onze vereniging vertegenwoordigd bij:

  • Bedrijven en verenigingen bowlingtoernooi Dorpshuis Drempt d.d. 23 februari jl.
  • Voorjaarsconcert van muziekvereniging “De Eendracht” d.d. 16 april jl.
  • Trouwreceptie Elisabeth de van der Schueren en Robert Remmelink d.d. 23 september jl.
  • Najaarsconcert van muziekvereniging “De Eendracht” d.d. 12 november jl.

In het verslagjaar werden 8 bestuurs- en 1 ledenvergadering gehouden.
Het programmaboekje werd dit jaar voor het eerst in full colour geprint.

Bij de bestuursverkiezing waren mevr. G. Jansen en dhr. F. Remmelink aftredend en (gelukkig) herkiesbaar. Aangezien er geen tegenkandidaten waren, zijn Gerda en Freek bij acclamatie herkozen. De heer J. Addink was aftredend en helaas niet herkiesbaar. Uiteraard respecteerde het bestuur zijn besluit. Gelukkig is het bestuur wederom gelukt een nieuwe goede kandidaat te werven. Richard Willems is op 10 december 2015 bij acclamatie benoemd als bestuurslid.
De samenstelling van het bestuur ziet er momenteel als volgt uit: voorzitter: H. Maalderink, secretaris: H. Heijting, penningmeester: G. Hilhorst, en de leden: J. Bloemendaal, H. Hoefsloot, G. Jansen, L. Meijer, F. Remmelink, B. Rexwinkel en R. Willems.
De functie van algemeen adjunct zal nog worden ingevuld binnen het bestaande bestuur.

Samenvattend kunnen we terugkijken op een zeer geslaagd jaar, waarbij ieder zijn inzet heeft gegeven om op een goede wijze invulling te geven aan onze doelstelling t.w.: “De gedachte dat Hummelo een gemeenschap is, in stand te houden en te versterken met als achtergrond het idee dat haar inwoners behoren tot het Koninkrijk der Nederlanden onder het huis van Oranje”.

Hummelo, 8 december 2016

Henri Heijting
Secretaris

Download hier het bestand met oude jaarverslagen