De oranjevereniging “Hummelo en Oranje” is opgericht op 25 november 1937. De aanleiding daarvoor was het huwelijk van H.K.H. prinses Juliana en Z.K.H. prins Bernhard.
Om dit feestelijke gebeuren te organiseren, kwamen in het najaar van 1936 wat inwoners bij elkaar om plannen te maken. Er werd een tijdelijk bestuur gekozen met de heer W. Jager als waarnemend voorzitter en de heer M.J. van Loon als waarnemend secretaris. Dit bestuur werd aangevuld tot 9 personen en zo ging de vereniging van start.

Van het begin is weinig bekend, aangezien er geen notulen, jaarverslagen en ledenlijsten bewaard zijn gebleven. Aangenomen wordt dat deze begin 1940 zijn vernietigd. Vanaf 1957 zijn die er wel en het is de bedoeling om de jaarverslagen op deze site te vermelden.

Op de algemene vergadering van 9 maart 1993 zijn de statuten vastgesteld, welke op 23 maart 1993 door notaris van Exel in een akte zijn vastgelegd.

Als doelstelling wordt genoemd:

“De gedachte dat Hummelo een gemeenschap is, in stand te houden en te versterken met als achtergrond het idee dat haar inwoners behoren tot het Koninkrijk der Nederlanden onder het huis van Oranje”

Dat doen we door het organiseren van diverse activiteiten rondom en tijdens Koningsdag, zoals toneelavonden en de spectaculaire zeskamp.
Op 4 mei worden de gevallen door het oorlogsgeweld herdacht op de begraafplaats in Hummelo en bij het monument in Hoog Keppel. En ter gelegenheid van Bevrijdingsdag op 5 mei, wordt er een klootschiettoernooi gehouden om de “Bevrijdingstrofee”.

De vereniging kent leden en ere-leden.

De kosten bedragen:

  • € 5,00 voor een persoonlijk lidmaatschap of
  • € 10,00 voor een gezinslidmaatschap.
    Dit geldt voor u, uw partner en uw kinderen tot en met de leeftijd van 15 jaar.

Verdere gegevens zijn:

Oranjevereniging “Hummelo en Oranje”
Secr. Jolande Slagter
De Zuylenkamp 57
6999 CB Hummelo

Telefoon : 0314-843685
Email : j.slagter@hummelo-en-oranje.nl
KvK-nr. : 40124755
Bank : Rabobank
Bankrekening : NL50RABO 0315 0514 69

Mocht u vragen hebben, neemt u gerust contact op met de secretaris, of één van de andere bestuursleden. Zij zullen u graag informeren.