Beste mensen,
Ons land en de wereld om ons heen zijn in de greep van het coronavirus. Onze gedachten gaan daarbij in de eerste plaats uit naar de slachtoffers en hun families. Zoals door de minister-president en onze koning aangegeven, zal het coronavirus voorlopig onder ons blijven. In lijn daarmee en op basis van de door de Rijksoverheid afgekondigde maatregelen, heeft het bestuur van Oranjevereniging Hummelo en Oranje besloten om de festiviteiten rondom Koningsdag af te gelasten. Dit houdt in dat we geen programmaboekje verstrekken, de jaarlijkse contributie van het lidmaatschap (vooralsnog) niet innen en de traditionele Zeskamp op Koningsdag, met alles erom heen niet organiseren.
Ook het geplande klootschiettoernooi d.d. vrijdag 8 mei a.s. gaat niet door.
Het bestuur is van mening dat in deze onzekere tijden belangrijk is duidelijkheid te verschaffen daar waar het kan. Door onze leden en overige partijen (leveranciers, vrijwilligers e.d.) tijdig te informeren weten ook zij waar ze aan toe zijn als het gaat om de viering van Koningsdag in Hummelo.
Wij vertrouwen op uw begrip voor het genomen besluit.
Ons advies is en blijf: gebruik het gezonde verstand en respecteer de richtlijnen!
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Oranjevereniging Hummelo en Oranje