Categorie: zeskamp

Koningsdag Zeskamp 2022

Dit jaar kunnen we eindelijk de zeskamp weer organiseren op Koningsdag (woensdag 27 april), voor de 20e keer. De spectaculaire en gezellige Zeskamp is voor jong en oud.

Om 10.45 uur is het opstellen bij De Woordhof, daarna onder begeleiding van muziekvereniging “Hummelo en Keppel” naar het feestterrein, waar de Zeskamp voor de 19e keer zal plaatsvinden.

In de juniorenronde kunnen kinderen uit de groepen 3 t/m 8 meedoen. Er wordt door  teams gestreden op de onderdelen:

•           Bblock/Kapla stapelen            •           Wokspel         •            Stormbaan      •           Zaklopen

De juniorenronde wordt gespeeld van 11:30 uur tot en met 12:30 uur.
De kinderen kunnen zich middels het uitgedeelde opgaveformulier opgeven bij de school.

Let op: Alle kinderen, ook zij die niet op de Woordhof zitten, moeten zich daar opgeven. Gezien de organisatie van de teams kan dit niet meer op het veld.

Om de groepen kinderen te begeleiden zoeken we 8 ouders, die als teamleider willen meedoen. Ze krijgen een informatieboekje, waarin de spelregels, puntentelling, enz. wordt uitgelegd. Ook wordt er op woensdag 20 april a.s. om 20:00 uur in de schuur, Torenallee 2 te Hummelo een avond verzorgd, waarop uitleg over de diverse spelen zal worden gegeven. Ouders, die willen helpen, kunnen zich aanmelden middels bijgevoegd opgave-formulier (invulstrookje B).

Voor de kleintjes en de jongere kinderen hebben we een SPRINGKUSSEN en een STORMBAAN.

’s-Middags vanaf 13:30 uur is er de Zeskamp voor volwassenen.
Er zal dit jaar gestreden worden op de volgende onderdelen:

· BBlock/Kapla stapelen
· Stormbaan
· Wok-spel
· Levend tafelvoetbalspel
· Levensgroot puzzelen
· Big bag-loop

Uw team (minimaal 6 maximaal 10 personen) kunt u opgeven bij bij één van de bestuursleden van de Oranjevereniging.

Daarnaast informeren we je alvast over het feit dat we ter vervanging van het traditionele vogelschieten een zeer spannend en amusant alternatief hebben gevonden. Het betreft een spel wat prima te combineren is met (deelname aan) de Zeskamp en zorgt voor hilariteit voor deelnemer(s) en toeschouwer(s). In het programmaboekje hierover meer.

Voor de kleintjes en de jongere kinderen is er een attractie en een springkussen. Op het terrein staat een tent, er is een hapje en een drankje te koop. Na de prijsuitreiking is er muziek. Kortom, er is vertier voor iedereen.

De organisatie vertrouwt op uw komst!

Festiviteiten Koningsdag 2020 afgelast

Beste mensen,
Ons land en de wereld om ons heen zijn in de greep van het coronavirus. Onze gedachten gaan daarbij in de eerste plaats uit naar de slachtoffers en hun families. Zoals door de minister-president en onze koning aangegeven, zal het coronavirus voorlopig onder ons blijven. In lijn daarmee en op basis van de door de Rijksoverheid afgekondigde maatregelen, heeft het bestuur van Oranjevereniging Hummelo en Oranje besloten om de festiviteiten rondom Koningsdag af te gelasten. Dit houdt in dat we geen programmaboekje verstrekken, de jaarlijkse contributie van het lidmaatschap (vooralsnog) niet innen en de traditionele Zeskamp op Koningsdag, met alles erom heen niet organiseren.
Ook het geplande klootschiettoernooi d.d. vrijdag 8 mei a.s. gaat niet door.
Het bestuur is van mening dat in deze onzekere tijden belangrijk is duidelijkheid te verschaffen daar waar het kan. Door onze leden en overige partijen (leveranciers, vrijwilligers e.d.) tijdig te informeren weten ook zij waar ze aan toe zijn als het gaat om de viering van Koningsdag in Hummelo.
Wij vertrouwen op uw begrip voor het genomen besluit.
Ons advies is en blijf: gebruik het gezonde verstand en respecteer de richtlijnen!
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Oranjevereniging Hummelo en Oranje