Auteur: Henri Heijting (Pagina 1 van 2)

Hummelo en Oranje neemt afscheid van twee gerespecteerde bestuurders.

Oranjevereniging Hummelo en Oranje heeft tijdens haar algemene ledenvergadering afscheid genomen van twee geliefde bestuursleden. Bestuurders Brenda Rexwinkel en Guido Hilhorst hebben respectievelijk 15 en 18 jaar zitting in het bestuur gehad.

Vanaf 2008 zit Brenda Rexwinkel (midden op de foto) in het bestuur van de Hummelose Oranjevereniging. In al die 15 jaren heeft Brenda zich vol passie en energie ingezet voor Hummelo en Oranje. De oneindige creativiteit en het doorzettingsvermogen van Brenda is enorm zonder daar zelf veel woorden aan vuil te maken. Deze stil hard werkende kracht is een groot voorbeeld voor menigeen. De Oranjevereniging kon Brenda ten allen tijde op pad sturen met een boodschap of haar vragen om hulp en advies.

In 2005 trad Guido Hilhorst  (rechts op de foto) toe tot het bestuur van Hummelo en Oranje. Al snel werden de kwaliteiten van Guido duidelijk. Vanaf 2006 tot en met zijn afscheid, is Guido onafgebroken  penningmeester van de vereniging geweest. Zijn creativiteit in samenhang  met zijn humor zal het bestuur missen. De combinatie van een druk eigen bedrijf met een druk jong gezin en zitting hebben binnen het bestuur,  zal niet altijd eenvoudig zijn geweest.
Soms waren er wel eens zorgen… Komt het wel op tijd goed?
Het is altijd goed gekomen. Of het altijd op tijd was…?
Veel bewondering voor Guido hoe hij al die ballen toch in de lucht wist te houden.

Het bestuur van Oranjevereniging Hummelo en Oranje is erg verheugd dat Esther van Rijswijk en Jari Bol de vertrekkende bestuurders opvolgen.
Zij zullen zich op een ander moment aan u voorstellen.

Voorzitter Henri Heijting (links) dankt de vertrekkende bestuursleden Brenda Rexwinkel (midden) en Guido Hilhorst (rechts) voor hun bewezen diensten.

Donderdagavond 8 december a.s. houdt de Oranjevereniging “Hummelo en Oranje” haar jaarlijkse ledenvergadering.

De bijeenkomst wordt gehouden om 20:00 uur bij De Gouden Karper, Dorpsstraat 9 te Hummelo. Naast de gebruikelijke bespreekpunten voor een jaarvergadering, staat de planning van activiteiten voor het jaar 2023 op de agenda.

LEDENVERGADERING 8 DECEMBER 2022

Hierbij nodigen wij u uit voor de ledenvergadering van Oranjevereniging “Hummelo en Oranje” op donderdag 8 december a.s  bij Hotel, Café en Restaurant De Gouden Karper te Hummelo, aanvang 20.00 uur.

Agenda:

1.   Opening.

2.   Mededelingen.

3.   Notulen van de ledenvergadering van 19 mei 2022.

4.   Ingekomen stukken en uitgegane post.

5.   Jaarverslag secretaris.

6.   Jaarverslag penningmeester.

7.   Verslag kascommissie en verkiezing kascommissielid.

8.   Bestuursverkiezing.

9.   Bespreking activiteiten 2023.

10. Rondvraag.

11. Sluiting.

Jaarlijkse ledenvergadering

Hein Hoefsloot heeft als bestuurslid afscheid genomen van Hummelo en Oranje.

In de algemene ledenvergadering van 12 december jl. heeft Hein Hoefsloot zich terug getrokken als bestuurslid.

Vanaf 2014 had Hein zitting in het bestuur.  Hij had een bijzondere grote bijdrage in het samenstellen van het jaarlijkse programmaboekje van de Oranjevereniging. Daarnaast verzorgde hij de audiovisuele effecten bij de Stratenquiz die al vanaf 2012 zeer succesvol wordt georganiseerd door Hummelo en Oranje.

Het bestuur dankt Hein voor zijn inbreng en inzet.

Per 12 december 2019 is Sebastiaan Moens toegevoegd aan het bestuur van oranjevereniging Hummelo en Oranje.

Tijdens de algemene ledenvergadering van 12 december is Sebastiaan Moens bij acclamatie gekozen als bestuurslid. Hij zal Heins taken binnen het bestuur vervangen

Op een later tijdstip zal Sebastiaan zich nader voorstellen.

Klik hier voor het jaarverslag 2019.

 


 

Op donderdagavond 12 december a.s. houdt de oranjevereniging “Hummelo en Oranje” haar jaarlijkse ledenvergadering.

De bijeenkomst wordt gehouden om 20:00 uur bij De Gouden Karper, Dorpsstraat 9 te Hummelo. Naast de gebruikelijke bespreekpunten voor een jaarvergadering, staat de planning van activiteiten voor het jaar 2020 op de agenda.

Hierbij nodigen wij u uit voor de ledenvergadering van oranjevereniging “Hummelo en Oranje” op donderdag 12 december a.s  bij Hotel, Café en Restaurant De Gouden Karper te Hummelo, aanvang 20.00 uur.

Agenda:

 1. Opening.
 2. Mededelingen.
 3. Notulen van de ledenvergadering van 13 december 2018.
 4. Ingekomen stukken en uitgegane post.
 5. Jaarverslag secretaris.
 6. Jaarverslag penningmeester.
 7. Verslag kascommissie en verkiezing kascommissielid.
 8. Bestuursverkiezing.
 9. Bespreking activiteiten 2020.
 10. Rondvraag.
 11. Sluiting.

Als lid bent u van harte uitgenodigd !

 

 

 

« Oudere berichten