Maand: mei 2023

Klootschiettoernooi 2023

Koningsdag is nog niet voorbij of we zijn al weer begonnen met de voorbereidingen op Klootschiettoernooi waar gestreden wordt om de Bevrijdingstrofee. Op vrijdag 12 mei a.s. vindt de start vindt plaats vanaf 19:00 uur. Zowel start als prijsuitreiking vinden plaats aan de Broekstraat nr. 12
Na afloop van het toernooi (rond 21:00 uur) kunt u onder het genot van een drankje gezellig napraten in de Schuur van de familie Bol aan de Broekstraat.

Voorwaarden voor deelname aan het klootschiettoernooi zijn:

  • Elk team bestaat uit minimaal 4 en maximaal 6 personen. vanaf 12 jaar. Een mix van dames en heren binnen een team is gewenst.
  • Er mag alleen gegooid worden met kloten, die door vertegenwoordigers van “Hummelo en Oranje” zijn uitgereikt.
  • De minimumleeftijd is 12 jaar. (Jongere kinderen mogen ook niet mee lopen ivm de veiligheid)
  • Elk team heeft een naam en een teamleider.
  • Deelname is voor eigen risico…!!!

De opgave van de teams, onder vermelding van: naam van het team, naam van de teamleider met het telefoonnummer en de namen van de teamleden, is vooraf mogelijk bij: Leo Meijer, De Zuylenkamp 23, 6999 CA Hummelo, telefoon 06-24827914. E-mail: l.meijer@hummelo-en-oranje.nl.

De sluiting voor het inschrijven is op woensdag 10 mei.

De inleg bedraagt € 3,50 per persoon, contant betalen.

Wat waren de regels ook alweer?

Hoofdonderdelen bij het klootschieten:

Er bestaan drie hoofdonderdelen bij het klootschieten: veld, straat en zetten.

Veld:Bij het onderdeel veld is het de bedoeling om, alleen of in teamverband, een bepaald parcours van gras en/of zand in zo weinig mogelijk worpen af te leggen. Het parcours bevat meestal bochten en kleine hoogteverschillen, waardoor het niet alleen van belang is hoe hard er gegooid wordt, maar ook waar er op de baan gegooid wordt.

De veldkloot is een ronde bal van hout verzwaard met lood. De diameter van de kloot is meestal tussen de zeven en acht centimeter, maar deze kan afwijken al naargelang de voorkeur van de klootschieter. Er geldt een minimale diameter van vijf centimeter. Het gewicht van de kloot ligt tussen 250 en 950 gram.

Voor het werpen mag een korte aanloop genomen worden en de kloot mag met een halve of volledige draai van de arm, onderhands, weggeslingerd worden, waarbij de kloot beneden schouderhoogte wordt losgelaten.

Straat: Bij het onderdeel straat gelden ongeveer dezelfde regels als bij veld, alleen bestaat het parcours uit een gewone (verharde) weg en is de kloot zwaarder. Volgens de verkeerswetgeving is het verboden op de rijbaan te spelen, maar op rustige buitenwegen wordt het informele klootschieten over de straat oogluikend toegelaten. Voor de meer officiële evenementen kan men een vergunning aanvragen.

Belangrijk bij dit onderdeel is de kloot op het midden van de weg te houden, omdat de plattelandswegen meestal bolvormig zijn (de weg loopt af naar de zijkanten). Indien de kloot niet het midden van de weg houdt, rolt hij gauw van de weg en remt dan snel af in de berm of sloot.

Anders is dat als de weg een bocht maakt. Een behendige speler zal dan iets opzij van het midden werpen, zodat de kloot vanzelf de bocht volgt. Zelfs bij een flauwe S-bocht kan dit lukken: de kloot moet dan tussen de twee bochten over de rug van de weg rollen.

Groepen klootschieters hebben steeds een schepnet of een soort hark bij zich om de kloot uit de sloot te kunnen vissen. Raakt de kloot van de weg, dan mag hij ter hoogte van de plek waar de kloot stil komt te liggen terug op het wegdek gelegd worden om vanaf dat punt bij de volgende beurt verder te spelen.

Vanuit Twente en de Achterhoek wint de klootschietsport thans weer aan populariteit. Het `aole’ spel wordt weer door velen beoefend en middels deze oproep sporen wij één ieder aan om je met een team op te geven voor het klootschiettoernooi zodat je ermee kennis kunt maken.

Zetten: Bij het zetten gaat het erom de kloot zover mogelijk door de lucht te gooien. Daarom zijn de (zet)kloten veel kleiner dan een normale baan- of straatkloot. De worp eindigt op het punt waar de kloot de grond raakt (dit in tegenstelling tot de veld- en straatvariant, waar de uitrol meetelt). Het wereldrecord staat op 105,60 meter en werd geworpen door Stefan Albarus (FKV, Friesische Klootschießer Verband).

Terugblik Koningsdag 2023

Wat hadden we een geluk met het weer, de Oranjevereniging Hummelo en Oranje keken de week voorafgaand met grote regelmaat op weer sites, om zoveelmogelijk rekening te houden met het mogelijke weer. het bericht voorspelde een half zonnetje op koningsdag met bewolking in de middag, maar uiteindelijk hebben we eigenlijk alleen maar zon gezien. wat zat het weer mee. Dat in combinatie met een een hele grote deelname van zowel de junioren als de senioren in de middag zorgde voor een onvergetelijk mooi feest!

Foto: Daphne Bol 2023©

De juniorenronde voor de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 vond in de ochtend plaats op de weide aan de Greffelinkallee. Om 10.45 uur vertrok de stoet ouders en kinderen met de bestuursleden van de Oranjevereniging en wethouder Antoon Peppelman van de gemeente Bronckhorst vanaf basisschool De Woordhof in optocht achter de muziek aan. Muziekvereniging Hummelo en Keppel begeleidde de optocht naar het feestterrein, waar de zeskamp voor de 21e keer werd gehouden.

na het strijden op de 4 spelonderdelen, zaklopen, de stormbaan, kapla stapelen en het wokspel, ging het team van Linda van Ommen er met het goud vandoor met 35 punten allen in het team kregen een mooie medaille, en alle kinderen die deelgenomen hebben kregen een puntzak met snoep als welverdiende beloning.

Foto: Daphne Bol 2023©

In de middag was het aan de senioren, en dat ging er fanatiek aan toe. er was voor de start zelfs even spraken van 13 teams die zich hadden opgegegeven dit was de oranjevereniging nog niet eerder overkomen maar het bestuur is enorm blij met de animo voor de zeskamp, gelukkig hebben we in goed overleg een team samen kunnen voegen zodat niet het spel verloop aangepast hoefde te worden. Pontificaal was onverslaanbaar met 89 punten hebben ze ruim gewonnen. Een nare misstap van Anne Jansen resulteerde in een gebroken voet, en bij Pierre Seegers in een hemstring blessure, we wensen beide een goed herstel toe.

Foto: Daphne Bol 2023©

Het Tonknuppelen kon ook weer op veel deelnemers rekenen, maar liefst 64 deelnemers. Ook waren er veel toeschouwers want het was een spannende strijd, na 4 rondes lukte het Gerrit van Emst om de ton uit elkaar te laten vallen waardoor de bal op de grond viel. Teunis Wullink en Rafaël van der Vlies grepen net mis en kregen de Mispoes.

Uitslagen Zeskamp 2023

Junioren Zeskamp

Behaalde plekTeamBehaalde punten
1Team 2, Linda van Ommen35 Punten
2Team 3, Guido Hilhorst26 Punten
3Team 1, Bart Vlaanderen21 Punten
3Team 4, Kate Gibson – Rexwinkel21 Punten
5Team 5, Isa Jansen & Marit Hilferink20 Punten
6Team 6, Inge Gosselink 9 Punten

Uitslag Senioren zeskamp

Behaalde plekTeamBehaalde punten
18 Pontificaal (Rinie Luesink)89 Punten
27 De Keet (Maurits Meijer)81 Punten
39 Echte Strijders (Eloise Rexwinkel)69,5 Punten
410 Basic-fit (Merle de Vries)62 Punten
412 Hummelse Loco’s (Anita Pasman)62 Punten
64 Hoogkamp (Han Beek)55,5 Punten
72 Bea’s (Wanda Duursema)53 Punten
81 Allegaartje (Marco Jimmink)44 Punten
811 Jeugd van tegenwoordig (Sverre Teerink)41,5 Punten
106 Karpertjes (Maikel Rutgers)36 Punten
115 Op het Nippertje (Simone Smeitink)33 Punten
123 Jajem (Dimitri Vlake)23 Punten

Uitslagen Tonknuppelen 2023

UitslagDeelnemer
WinnaarGerrit van Emst
MispoesTeunis Wullink
MispoesRafaël van der Vlies