De bijeenkomst wordt gehouden om 20:00 uur bij De Gouden Karper, Dorpsstraat 9 te Hummelo. Naast de gebruikelijke bespreekpunten voor een jaarvergadering, staat de planning van activiteiten voor het jaar 2023 op de agenda.

LEDENVERGADERING 8 DECEMBER 2022

Hierbij nodigen wij u uit voor de ledenvergadering van Oranjevereniging “Hummelo en Oranje” op donderdag 8 december a.s  bij Hotel, Café en Restaurant De Gouden Karper te Hummelo, aanvang 20.00 uur.

Agenda:

1.   Opening.

2.   Mededelingen.

3.   Notulen van de ledenvergadering van 19 mei 2022.

4.   Ingekomen stukken en uitgegane post.

5.   Jaarverslag secretaris.

6.   Jaarverslag penningmeester.

7.   Verslag kascommissie en verkiezing kascommissielid.

8.   Bestuursverkiezing.

9.   Bespreking activiteiten 2023.

10. Rondvraag.

11. Sluiting.