Hein Hoefsloot heeft als bestuurslid afscheid genomen van Hummelo en Oranje.

In de algemene ledenvergadering van 12 december jl. heeft Hein Hoefsloot zich terug getrokken als bestuurslid.

Vanaf 2014 had Hein zitting in het bestuur.  Hij had een bijzondere grote bijdrage in het samenstellen van het jaarlijkse programmaboekje van de Oranjevereniging. Daarnaast verzorgde hij de audiovisuele effecten bij de Stratenquiz die al vanaf 2012 zeer succesvol wordt georganiseerd door Hummelo en Oranje.

Het bestuur dankt Hein voor zijn inbreng en inzet.

Per 12 december 2019 is Sebastiaan Moens toegevoegd aan het bestuur van oranjevereniging Hummelo en Oranje.

Tijdens de algemene ledenvergadering van 12 december is Sebastiaan Moens bij acclamatie gekozen als bestuurslid. Hij zal Heins taken binnen het bestuur vervangen

Op een later tijdstip zal Sebastiaan zich nader voorstellen.

Klik hier voor het jaarverslag 2019.

 


 

Op donderdagavond 12 december a.s. houdt de oranjevereniging “Hummelo en Oranje” haar jaarlijkse ledenvergadering.

De bijeenkomst wordt gehouden om 20:00 uur bij De Gouden Karper, Dorpsstraat 9 te Hummelo. Naast de gebruikelijke bespreekpunten voor een jaarvergadering, staat de planning van activiteiten voor het jaar 2020 op de agenda.

Hierbij nodigen wij u uit voor de ledenvergadering van oranjevereniging “Hummelo en Oranje” op donderdag 12 december a.s  bij Hotel, Café en Restaurant De Gouden Karper te Hummelo, aanvang 20.00 uur.

Agenda:

 1. Opening.
 2. Mededelingen.
 3. Notulen van de ledenvergadering van 13 december 2018.
 4. Ingekomen stukken en uitgegane post.
 5. Jaarverslag secretaris.
 6. Jaarverslag penningmeester.
 7. Verslag kascommissie en verkiezing kascommissielid.
 8. Bestuursverkiezing.
 9. Bespreking activiteiten 2020.
 10. Rondvraag.
 11. Sluiting.

Als lid bent u van harte uitgenodigd !