Tijdens de jaarvergadering van 8 december j.l. trad Jolande Slagter-Heijting toe tot het bestuur. Zij neemt de plek in van Henk Maalderink, die aftredend en niet herkiesbaar was.
Hierdoor kwam er niet alleen een plek vrij in het bestuur, ook de functie van voorzitter moest ingevuld worden. Hier was de afgelopen tijd al over nagedacht en het bestuur had met algemene stemmen Henri Heijting al gekozen tot voorzitter. Doordat Leo Meijer had aangegeven dat hij nog een periode “mee wilde draaien” lag het voor de hand dat hij de functie van algemeen adjunct zou gaan bekleden. De functiewijziging van Henri betekende echter ook dat er een nieuwe secretaris moest komen. Hiervoor had Hein Hoefsloot zich al bereid verklaard, zodat met deze wijzigingen alle bestuurstaken weer zijn ingevuld.

([su_post field=”post_date” default=”” before=”” after=”” post_id=”” filter=””])