Maand: december 2016

Bestuurswijzigingen bij “Hummelo en Oranje”

Tijdens de jaarvergadering van 8 december j.l. trad Jolande Slagter-Heijting toe tot het bestuur. Zij neemt de plek in van Henk Maalderink, die aftredend en niet herkiesbaar was.
Hierdoor kwam er niet alleen een plek vrij in het bestuur, ook de functie van voorzitter moest ingevuld worden. Hier was de afgelopen tijd al over nagedacht en het bestuur had met algemene stemmen Henri Heijting al gekozen tot voorzitter. Doordat Leo Meijer had aangegeven dat hij nog een periode “mee wilde draaien” lag het voor de hand dat hij de functie van algemeen adjunct zou gaan bekleden. De functiewijziging van Henri betekende echter ook dat er een nieuwe secretaris moest komen. Hiervoor had Hein Hoefsloot zich al bereid verklaard, zodat met deze wijzigingen alle bestuurstaken weer zijn ingevuld.

([su_post field=”post_date” default=”” before=”” after=”” post_id=”” filter=””])

“Hummelo en Oranje” zet twee bestuursleden in het zonnetje

Oranjevereniging “Hummelo en Oranje” had tijdens haar algemene ledenvergadering extra aandacht voor de bestuursleden Leo Meijer en Henk Maalderink.

Vanaf 1991 zit Leo Meijer onafgebroken in het bestuur van de Hummelose Oranjevereniging. In al die 25 jaren heeft Leo zich vol passie en energie ingezet voor “Hummelo en Oranje”. De oneindige creatieve inbreng van Leo heeft de vereniging én Hummelo veel gebracht. Denk hierbij onder andere aan de toneeluitvoeringen en de Straten Quiz. Zijn enthousiasme weet hij over te dragen aan anderen. Met Leo als bestuurder blijft er veel ervaring en creativiteit in het huidige bestuur; wat ten goede komt aan de continuïteit.

Henk Maalderink, bestuursvoorzitter, treedt na 27 jaar zitting te hebben gehad, terug uit het bestuur van Oranjevereniging “Hummelo en Oranje”. In 1989 trad Henk Maalderink toe tot het bestuur. Al snel werden de kwaliteiten van Henk duidelijk. In de periode 1996 t/m 2002 deed Henk het secretariaat van de vereniging. Als secretaris legde hij voor het bestuur een fundament met als basis schema’s en structuur. Ook heeft hij binnen de vereniging de digitalisering ingezet. Sinds het jaarlijkse programmaboekje (vanaf 1997) wordt uitgebracht, heeft Henk daar vanaf het begin tot nu toe een hele grote bijdrage in gehad. Vanaf 2003 was Henk voorzitter én het gezicht van Oranjevereniging “Hummelo en Oranje”. Zijn prettige manier van omgang en samenwerking wordt door velen gewaardeerd. Naast lovende woorden en leuke anekdotes werd er aan Henk een aandenken met inscriptie uitgereikt.

([su_post field=”post_date” default=”” before=”” after=”” post_id=”” filter=””])