Stratenquiz 2024

Met veel plezier gaan we dit jaar weer van start na een succesvolle Bingo is de Oranjevereniging “Hummelo en Oranje” nu druk bezig met de voorbereidingen voor de 11e Straten Quiz. Wij zorgen dat we er weer helemaal klaar voor zijn, op zaterdag 16 maart 2024 de Straten Quiz in de zaal “FF naar Steef” de zaal gaat open vanaf 19:30 en om 20:00 uur gaan we van start.

Winnaars van de StratenQuiz 2023

Het is de bedoeling dat teams gevormd worden door mensen uit een straat. De teamcaptains van vorig jaar krijgen allemaal een persoonlijke uitnodiging, ook straten die vorig jaar niet van de partij waren zijn van harte welkom. In elke straat krijgt een huishouden een uitnodiging in de brievenbus om een team samen te stellen, en wanneer iemand dit niet wil of kan, is er het verzoek om de uitnodiging door te geven die dit leuk vindt om op te pakken. 

Uitgangspunten

 • Per straat kunnen één of meerdere teams meedoen;
 • Een team bestaat uit 4 personen. Een team mag compleet gemaakt worden met andere leden, maar de naam van de straat blijft de naam van het team;
 • Eén van de 4 teamleden is tevens de captain. Deze dient vooraf bekend gemaakt te worden;
 • Deelnemers mogen zijn: alle inwoners van Hummelo, familie of aanstaande familie van inwoners van Hummelo en alle niet inwoners, die wel lid zijn van Hummelo en Oranje;
 • Gestreden wordt op de onderdelen: algemeen, geografie, Nederland, geschiedenis, muziek en sport. Hierbij zijn er vragen voor speciaal jongeren en ouderen. Het is dus verstandig hier met de teamindeling rekening mee te houden;
 • Het maximum aantal teams bedraagt 20. Dus wie het eerst komt …….;
 • De Quiz wordt gehouden op zaterdag 16 maart 2023;
 • De zaal is open vanaf 19:30 uur.

Lijkt het je leuk en lukt het je om 4 mensen bijeen te krijgen. Geef jouw team dan vóór zaterdag 9 Maart a.s. onder vermelding van: naam straat, naam teamleden, naam teamcaptain, telefoon en e-mailadres van de teamcaptain, op bij:

Leo Meijer                                  l.meijer@hummelo-en-oranje.nl of
Jolande Slagter-Heijting   j.slagter@hummelo-en-oranje.nl

Foute Party

Het was vorig jaar al een groot succes, en dit jaar gaan we daar over heen! Oefen vast je allerfoutste dansmoves en herbeleef de grootste foute hits tijdens Foute party Hummelo

Trek je legendarische (f)outfit uit de kast, vertel het al je vrienden en neem ze mee, schraap je keel om mee te blèren met de allerfoutste hits en kom naar ff naar Steef op 14 oktober!

Klootschiettoernooi 2023

Koningsdag is nog niet voorbij of we zijn al weer begonnen met de voorbereidingen op Klootschiettoernooi waar gestreden wordt om de Bevrijdingstrofee. Op vrijdag 12 mei a.s. vindt de start vindt plaats vanaf 19:00 uur. Zowel start als prijsuitreiking vinden plaats aan de Broekstraat nr. 12
Na afloop van het toernooi (rond 21:00 uur) kunt u onder het genot van een drankje gezellig napraten in de Schuur van de familie Bol aan de Broekstraat.

Voorwaarden voor deelname aan het klootschiettoernooi zijn:

 • Elk team bestaat uit minimaal 4 en maximaal 6 personen. vanaf 12 jaar. Een mix van dames en heren binnen een team is gewenst.
 • Er mag alleen gegooid worden met kloten, die door vertegenwoordigers van “Hummelo en Oranje” zijn uitgereikt.
 • De minimumleeftijd is 12 jaar. (Jongere kinderen mogen ook niet mee lopen ivm de veiligheid)
 • Elk team heeft een naam en een teamleider.
 • Deelname is voor eigen risico…!!!

De opgave van de teams, onder vermelding van: naam van het team, naam van de teamleider met het telefoonnummer en de namen van de teamleden, is vooraf mogelijk bij: Leo Meijer, De Zuylenkamp 23, 6999 CA Hummelo, telefoon 06-24827914. E-mail: l.meijer@hummelo-en-oranje.nl.

De sluiting voor het inschrijven is op woensdag 10 mei.

De inleg bedraagt € 3,50 per persoon, contant betalen.

Wat waren de regels ook alweer?

Hoofdonderdelen bij het klootschieten:

Er bestaan drie hoofdonderdelen bij het klootschieten: veld, straat en zetten.

Veld:Bij het onderdeel veld is het de bedoeling om, alleen of in teamverband, een bepaald parcours van gras en/of zand in zo weinig mogelijk worpen af te leggen. Het parcours bevat meestal bochten en kleine hoogteverschillen, waardoor het niet alleen van belang is hoe hard er gegooid wordt, maar ook waar er op de baan gegooid wordt.

De veldkloot is een ronde bal van hout verzwaard met lood. De diameter van de kloot is meestal tussen de zeven en acht centimeter, maar deze kan afwijken al naargelang de voorkeur van de klootschieter. Er geldt een minimale diameter van vijf centimeter. Het gewicht van de kloot ligt tussen 250 en 950 gram.

Voor het werpen mag een korte aanloop genomen worden en de kloot mag met een halve of volledige draai van de arm, onderhands, weggeslingerd worden, waarbij de kloot beneden schouderhoogte wordt losgelaten.

Straat: Bij het onderdeel straat gelden ongeveer dezelfde regels als bij veld, alleen bestaat het parcours uit een gewone (verharde) weg en is de kloot zwaarder. Volgens de verkeerswetgeving is het verboden op de rijbaan te spelen, maar op rustige buitenwegen wordt het informele klootschieten over de straat oogluikend toegelaten. Voor de meer officiële evenementen kan men een vergunning aanvragen.

Belangrijk bij dit onderdeel is de kloot op het midden van de weg te houden, omdat de plattelandswegen meestal bolvormig zijn (de weg loopt af naar de zijkanten). Indien de kloot niet het midden van de weg houdt, rolt hij gauw van de weg en remt dan snel af in de berm of sloot.

Anders is dat als de weg een bocht maakt. Een behendige speler zal dan iets opzij van het midden werpen, zodat de kloot vanzelf de bocht volgt. Zelfs bij een flauwe S-bocht kan dit lukken: de kloot moet dan tussen de twee bochten over de rug van de weg rollen.

Groepen klootschieters hebben steeds een schepnet of een soort hark bij zich om de kloot uit de sloot te kunnen vissen. Raakt de kloot van de weg, dan mag hij ter hoogte van de plek waar de kloot stil komt te liggen terug op het wegdek gelegd worden om vanaf dat punt bij de volgende beurt verder te spelen.

Vanuit Twente en de Achterhoek wint de klootschietsport thans weer aan populariteit. Het `aole’ spel wordt weer door velen beoefend en middels deze oproep sporen wij één ieder aan om je met een team op te geven voor het klootschiettoernooi zodat je ermee kennis kunt maken.

Zetten: Bij het zetten gaat het erom de kloot zover mogelijk door de lucht te gooien. Daarom zijn de (zet)kloten veel kleiner dan een normale baan- of straatkloot. De worp eindigt op het punt waar de kloot de grond raakt (dit in tegenstelling tot de veld- en straatvariant, waar de uitrol meetelt). Het wereldrecord staat op 105,60 meter en werd geworpen door Stefan Albarus (FKV, Friesische Klootschießer Verband).

« Oudere berichten