Hummelo en Oranje neemt afscheid van twee gerespecteerde bestuurders.

Oranjevereniging Hummelo en Oranje heeft tijdens haar algemene ledenvergadering afscheid genomen van twee geliefde bestuursleden. Bestuurders Brenda Rexwinkel en Guido Hilhorst hebben respectievelijk 15 en 18 jaar zitting in het bestuur gehad.

Vanaf 2008 zit Brenda Rexwinkel (midden op de foto) in het bestuur van de Hummelose Oranjevereniging. In al die 15 jaren heeft Brenda zich vol passie en energie ingezet voor Hummelo en Oranje. De oneindige creativiteit en het doorzettingsvermogen van Brenda is enorm zonder daar zelf veel woorden aan vuil te maken. Deze stil hard werkende kracht is een groot voorbeeld voor menigeen. De Oranjevereniging kon Brenda ten allen tijde op pad sturen met een boodschap of haar vragen om hulp en advies.

In 2005 trad Guido Hilhorst  (rechts op de foto) toe tot het bestuur van Hummelo en Oranje. Al snel werden de kwaliteiten van Guido duidelijk. Vanaf 2006 tot en met zijn afscheid, is Guido onafgebroken  penningmeester van de vereniging geweest. Zijn creativiteit in samenhang  met zijn humor zal het bestuur missen. De combinatie van een druk eigen bedrijf met een druk jong gezin en zitting hebben binnen het bestuur,  zal niet altijd eenvoudig zijn geweest.
Soms waren er wel eens zorgen… Komt het wel op tijd goed?
Het is altijd goed gekomen. Of het altijd op tijd was…?
Veel bewondering voor Guido hoe hij al die ballen toch in de lucht wist te houden.

Het bestuur van Oranjevereniging Hummelo en Oranje is erg verheugd dat Esther van Rijswijk en Jari Bol de vertrekkende bestuurders opvolgen.
Zij zullen zich op een ander moment aan u voorstellen.

Voorzitter Henri Heijting (links) dankt de vertrekkende bestuursleden Brenda Rexwinkel (midden) en Guido Hilhorst (rechts) voor hun bewezen diensten.

Donderdagavond 8 december a.s. houdt de Oranjevereniging “Hummelo en Oranje” haar jaarlijkse ledenvergadering.

De bijeenkomst wordt gehouden om 20:00 uur bij De Gouden Karper, Dorpsstraat 9 te Hummelo. Naast de gebruikelijke bespreekpunten voor een jaarvergadering, staat de planning van activiteiten voor het jaar 2023 op de agenda.

LEDENVERGADERING 8 DECEMBER 2022

Hierbij nodigen wij u uit voor de ledenvergadering van Oranjevereniging “Hummelo en Oranje” op donderdag 8 december a.s  bij Hotel, Café en Restaurant De Gouden Karper te Hummelo, aanvang 20.00 uur.

Agenda:

1.   Opening.

2.   Mededelingen.

3.   Notulen van de ledenvergadering van 19 mei 2022.

4.   Ingekomen stukken en uitgegane post.

5.   Jaarverslag secretaris.

6.   Jaarverslag penningmeester.

7.   Verslag kascommissie en verkiezing kascommissielid.

8.   Bestuursverkiezing.

9.   Bespreking activiteiten 2023.

10. Rondvraag.

11. Sluiting.

Koningsdag Zeskamp 2022

Dit jaar kunnen we eindelijk de zeskamp weer organiseren op Koningsdag (woensdag 27 april), voor de 20e keer. De spectaculaire en gezellige Zeskamp is voor jong en oud.

Om 10.45 uur is het opstellen bij De Woordhof, daarna onder begeleiding van muziekvereniging “Hummelo en Keppel” naar het feestterrein, waar de Zeskamp voor de 19e keer zal plaatsvinden.

In de juniorenronde kunnen kinderen uit de groepen 3 t/m 8 meedoen. Er wordt door  teams gestreden op de onderdelen:

•           Bblock/Kapla stapelen            •           Wokspel         •            Stormbaan      •           Zaklopen

De juniorenronde wordt gespeeld van 11:30 uur tot en met 12:30 uur.
De kinderen kunnen zich middels het uitgedeelde opgaveformulier opgeven bij de school.

Let op: Alle kinderen, ook zij die niet op de Woordhof zitten, moeten zich daar opgeven. Gezien de organisatie van de teams kan dit niet meer op het veld.

Om de groepen kinderen te begeleiden zoeken we 8 ouders, die als teamleider willen meedoen. Ze krijgen een informatieboekje, waarin de spelregels, puntentelling, enz. wordt uitgelegd. Ook wordt er op woensdag 20 april a.s. om 20:00 uur in de schuur, Torenallee 2 te Hummelo een avond verzorgd, waarop uitleg over de diverse spelen zal worden gegeven. Ouders, die willen helpen, kunnen zich aanmelden middels bijgevoegd opgave-formulier (invulstrookje B).

Voor de kleintjes en de jongere kinderen hebben we een SPRINGKUSSEN en een STORMBAAN.

’s-Middags vanaf 13:30 uur is er de Zeskamp voor volwassenen.
Er zal dit jaar gestreden worden op de volgende onderdelen:

· BBlock/Kapla stapelen
· Stormbaan
· Wok-spel
· Levend tafelvoetbalspel
· Levensgroot puzzelen
· Big bag-loop

Uw team (minimaal 6 maximaal 10 personen) kunt u opgeven bij bij één van de bestuursleden van de Oranjevereniging.

Daarnaast informeren we je alvast over het feit dat we ter vervanging van het traditionele vogelschieten een zeer spannend en amusant alternatief hebben gevonden. Het betreft een spel wat prima te combineren is met (deelname aan) de Zeskamp en zorgt voor hilariteit voor deelnemer(s) en toeschouwer(s). In het programmaboekje hierover meer.

Voor de kleintjes en de jongere kinderen is er een attractie en een springkussen. Op het terrein staat een tent, er is een hapje en een drankje te koop. Na de prijsuitreiking is er muziek. Kortom, er is vertier voor iedereen.

De organisatie vertrouwt op uw komst!

« Oudere berichten